Sponzoring

Náklady na naše cesty nejsou nízké, jsou dokonce hodn? vysoké. Na našich cestách nás podporují mnozí sponzo?i. Pokud byste naše cesty cht?li podpo?it, ať už jakoukoli finan?ní ?ástkou nebo materiální podporou, budeme jedin? rádi. Pro sponzory máme vypracované různé způsoby propagace. Máme co nabídnout. Pokud máte zájem o bližší informace ohledn? sponzoringu cest, kontaktujte nás prosím na n?který z kontaktů.