Akce

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 • V pátek 20.11. 2009 od 18:30 se koná v KD Holice, Bar u Holuba, promítání ,,S ?ezetou po Trampolín? smrti" - Jižní Amerika
 • V pond?lí 23.11.2009 od 18:30 promítání v Obecní knihovn? v Býšti o cest? po Jižní Americe
 • Ve ?tvrtek 26.11.2009 od 18:30 v kavárn? restaurace ,,?erný ků?" v Holicích, Jižní Amerika
 • V pátek 27.11.2009 od 18:30 v restauraci U Skrblíka v Holicích, Jižní Amerika
 • V úterý 1.12.2009  od 18:30 v Bumbálce v Hrachovišti, Jižní Amerika 
 • Ve ?tvrtek 3.12.2009 od 18:30 ve vinárn? Bludi?ka v Býšti, Jižní Amerika

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 16.9.2008 p?íjezd z Íránu do Holic s besedou od 17.hod v restauraci v KD
 • Ve st?edu 8.10.2008 bude promítání do !Afriky! S ?ezetou do m?sta Tuaregů v budov? Osv?tové besedy (bývalá kasárna) v Opatovicích nad Labem a to od 18:00.
 • V sobotu 11.10.2008 prob?hne promítání S ?ezetou do Půlno?ního království ve Vizovicích v rámci Setkání p?íznivců Motoroute na chate Revika od 21:00
 • Ve st?edu 22.10.2008 prob?hne promítání S ?ezetou do Půlno?ního království v Bumbálce v Hrachovišti a to od 18:00 hod.
 • Ve ?tvrtek 23.10.2008 bude promítání S ?ezetou do Půlno?ního království o cest? do Íránu v Holicích, v prostorách restaurace ,,U Skrblíka"
 • V pond?lí 27.10.2008 od 18:00 se koná promítání ,,S ?ezetou do Půlno?ního království" o cest? do Íránu, a to v Obecnnu, a to v Obecní knihovn? v Býšti
 • V pátek 31.10.2008 od 18:00 se koná promítání ,,S ?ezetou do Půlno?ního království" o cest? do Íránu, a to v malém sále KD Holice (Bar U Holuba)
 • Ve ?tvrtek 6.11.2008 od 18:00 bude promítání o cest? do Íránu v prostorách Zámku Pardubice
 • v sobotu 8.11. 2008 od 19:15 bude promítání o cest? na Saharu v rámci festivalu Sport life v Brn?, v malém sále Kongresového centra BVV
 • Ve ?tvrtek 13.11.2008 se uskute?ní promítání o cest? do Íránu v Holicích, v kavárn? autocampu Hluboký od 18:00hod.
 • V n?d?li 23.11.2008 od 10:45 je promítání o Rusku v KD Ládví v Praze v rámci festivalu Kolem sv?ta.
 • 16.1.2009 v pátek prob?hne od 18 hod. promítání o Africe na M?stdkém ú?ad? Horní Jelení
 • 5.2. 2009 od 18:00 prob?hne promítání fotek z Íránu ve vinárn? Bludi?ka v Býšti.
 • Pond?lí 9.2.2009 od 18:00 bude promírání o cest? do Ruska ve Vraném nad Vltavou a to v Centru ekologické výchovy Zvone?ek B?ezovská 382 (suterén horní budovy MŠ)
 • 10.2.2009 prob?hne promítání v rodišti našich motocyklů - ve Strakonicích. V Kulturním st?edisku U Mraven?í skály na sídlišti Mír bude promítání o cest? na Saharu a to od 19:30.
 • V pond?lí 16.2.2009 od 19:30 hod bude promítání o cest? do Ruska v AC klubu Hradec Králové.
 • Ve ?tvrtek 5.3.2009 prob?hne promítání o cest? na Saharu a to od 17:00 hod v Žatci v K?ížové vile (Zeyerova ulice, sou?ást Regionálního muzea Žatec)
 • 12.3.2009 prob?hne promítání na brn?nské hv?zdárn? o cest? do Ruska
 • 13.3.2009 od 19:15 hod prob?hne promítání o cest? do Ruska v Jaroslavy u Holic v budov? bývalé školy.
 • V ned?li 22.3.2009 bude promítání o cest? do Afriky ve velkém sále KD Ládví v Praze v rámci festivalu Kolem sv?ta.
 • V pond?lí 27.4.2009 od 18 hod prob?hne promítání o Íránu v Restauraci ?erný ků? v T?ebechovicích pod Orebem.

?lánky

 • V pond?lí 13.10.2008 v ?ase 10 - 11:00 bude na vlnách ?eského rozhlasu Pardubice zajímavé povídání o cest? do Íránu