Vojt?ch, Filip a Pavel Hlásní - vítejte na našich stránkách

Vojta se vydal na další expedici

Ješt? ani on sám neví kam budou jeho ?idítka sm??ovata povedou jeho stroj.

Dnes ráno byl za Berlínem a sm??uje do Norska ...

speciální sekce stránek

 

S ?ezetou na st?echu sv?ta

Vojta Hlásný vyrazil na expedici do vzdálené Indie. Cest? je v?nována speciální sekce stránek, kde se budou průb?žn? uve?ej?ovat zprávy SMS, které Vojta posílá domů.

Filip Hlásný dorazil v po?ádku na Haiti

Na Haiti cestoval spole?n? s bývalým ?lenem naší mise na Haiti, Pavlem Koutným, který nyní pracuje pro organizaci Help for Haiti. Oba p?ilet?li do Port-aut-Prince v po?ádku 13. ledna ve?er.

Nyní může Filip Hlásný za?ít pracovat na kone?né fázi proclení našich aut a jejich p?evozu na sever zem?, aby za ním mohl co nejd?íve odlet?t zbytek našich vrta?ů. 

Více informací na  www.praga-haiti.cz

Filip Na Haiti  Filip ve V3S

Ud?lejte radost svým mašinám a zárove? podpo?te cestovatele Vojt?cha Hlásného tím, že nakoupíte v jeho internetovém obchod? na adrese www.mototechnik.cz

Dobrý den,

jsme Vojt?ch (*14.2.1990), Filip (*2.11.1983) a Pavel (*25.3.1953) Hlásní a vítáme Vás na svých stránkách. Bydlíme v Býšti, poblíž Hradce Králové. Mimo jiné jsme i cestovatelé.
V roce 2005 Vojt?ch s Filipem podnikli na strojích Simson Schwalbe (*1976) a ?Z 125/476 (*1973) cestu na ukrajinský Krym. 5 000 km za 15 dní. Pomyslným cílem byl vojenský p?ístav Sevastopol.
V roce 2006 následovala další spole?ná cesta Vojty a Filipa, tentokráte do Afriky. Na historických strojích zna?ky ?Z z let 1962 a 1964 prob?hla cesta vedoucí na trase ?R - Rakousko – Itálie – Tunisko – Libye – Egypt – Libye – Malta – Itálie – Rakousko – ?R. B?hem cesty dlouhé bezmála 15 000 km byla navštívena taková místa jako Šikmá v?ž v Pise, Kartágo, libyjská pouštní Ubarijská jezera, Leptis Magna, hroby ?eskoslovenských vojáků v Tobruku, pyramidy v Gize ?i starobylá Valletta. O této cest? vznikla kniha ,,S ?ezetou do m?sta Tuaregů,“ o které naleznete více informací v sekci ,,Knížka.“

Aktuáln?:
21.8.2013
Není tomu ješt? ani rok a Vojta zas vyrazil do sv?ta jako cvok Laughing
Tentokráte se chystá poko?it severské státy na západní polokouli Wink  které zem? navštíví a kde zakon?í svou cestu ? vše se dozvíte.
Brzy p?ibydou nové zprávy z expedice 2013.
8.9.2012
Vojta vyrazil na další expedici.
Sám jak ?íkal ješt? neví kam ho kola povezou... Cool
Více info zde
 
10.10.2011
Vojta se dnes vrací z Expedice Indie.
p?edpokládaný návrat 12:10 na Ruzy?. Smile
 
Expedice "na st?echu sv?ta" Vojta odlet?l ve st?edu 
20.7.2011 do  do .
 
Expedice do Kazachstánu. Více najdete zde.
 
Filip Hlásný se 18.1.2010 vydal na Haiti opravovat automobily Praga V3S. Více na www.praga-haiti.cz
 
Rozhovor  s Vojtou Hlásným o cest? do Íránu na ?eském rozhlasu Pardubice. Stahujte zde
 
Do sekce Knížka jsme p?idali dopis od našeho spokojeného ?tená?e. Podívat se můžete zde.
 
Pokud chcete, napiste nam neco do nasi návšt?vní knihy!

V roce 2007 byla podniknuta cesta na kraj sv?ta, do dálnovýchodního p?ístavu Vladivostok. Vojt?ch s otcem Pavlem zvládli tuto 13 000 km dlouhou trasu za 50 dní. Cesta byla  pojatá mimo jiné i jako výprava po stopách ?eskoslovenských legií v Rusku. Na cestách tak mohly vzniknout fotografie z Volgogradu (Stalingrad), Samary, poho?í Uralu, ?eljabinsku, Jekat?rinburgu, Novosibirsku, Irkutsku, z okolí Bajkalu nebo t?eba z legendárního m?sta jménem Vladivostok.
O našich akcích publikujeme v ?etných domácích, a nyní již i v zahrani?ních, periodicích. Oblíbené jsou naše promítání pro širokou ve?ejnost i školní obecenstvo.
Budeme rádi, když se Vám na našich stránkách bude líbit a když se p?ijdete na n?kterou z akcí , které po?ádáme podívat. Pokud nás chcete podpo?it na našich cestách, kupte si naši knížku, ur?it? nebudete litovat. No a jestli jste firma, která by stála o reklamu, podívejte se do sekce ,,sponzoring.“

 

Filip Hlásný
Vojt?ch Hlásný
Pavel Hlásný